Искане ,, да бъда забравен “за изтриване на личните данни , свързани с мен

По регламент EU 2016/679

 

 

До : ……………………………………………………………………………………………

От Трите имена :

……………………………………………………………………………………

ЕГН :…………………………………………………………………………………………………

Номер на документ за самоличност :

…………………………………………………………………………………………

Телефон :……………………………………………………………………………………………

E-mail :………………………………………………………………………………………………

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите база данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за цели на изпълнение на законовите му задължения.

Дата : ……………………                                        Подпис : ……………………..

ПОЗВЪНЕТЕ НИ !