Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

По регламент EU 2016/679

 

Долуподписаният:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Давам своето съгласие следните мои лични данни да бъдат съхранявани и използвани от фирма Мура 2001 ООД гр.Видин ж.к Крум Бъчваров бл.28  за изброените цели:

Име – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи.

ЕГН – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи.

Адрес – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи, транспорт и доставка ,посещение при необходимост от поддръжка от служител на ,, Мура 2001” ООД гр.Видин .

Телефон – за връзка със служители на ,, Мура 2001” ООД гр.Видин .

Е-mail  – за връзка със служители на ,, Мура 2001” ООД гр.Видин , за получаване на информация във връзка с промоции или нови функционалности в софтуера, за получаване на счетоводни документи.

 

Информиран съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието си за предоставяне на конкретни лични данни, както и за правото ми да бъда „забравен” (след подаване на декларация да бъда „забравен“ информацията с горепосочените лични данни ще бъде изтрита от базата данни на фирма ,, Мура 2001” ООД гр.Видин , както и всички несчетоводни документи, свързани с мен ще бъдат унищожени).

 

Декларацията ще се съхранява за срок от 1 месец и 15 дни до издължаване на поръчаната стока.

 

 

Дата: ……………..                                       Подпис:………………..

ПОЗВЪНЕТЕ НИ !